Ads

Map of Beijing Google mapsGoogle Map: Map with zoom and satellite view of China

On Beijing

City Name: Beijing
Latitude: 39.9
Longitude: 116.413
Timezone: +08:00
County: BEIJ

On China

Country Name: China
Country FIPS104: CH
Country ISO2: CN
Country ISO3: CHN
Country ISON: 156
Country Internet: CN
Country Capital: Beijing
Country Nationality Singular: Chinese
Country Nationality Plural: Chinese
Country Currency: Yuan Renminbi
Country Currency Code: CNY
Country Population: 1273111290

Regions of ChinaAnhui
Zhejiang
Jiangxi
Jiangsu
Jilin
Qinghai
Fujian
Heilongjiang
Henan
Hebei
Hunan
Hubei
Xinjiang
Xizang
Gansu
Guangxi
Guizhou
Liaoning
Nei Mongol
Ningxia
Beijing
Shanghai
Shanxi
Shandong
Shaanxi
Sichuan
Tianjin
Yunnan
Guangdong
Hainan
Chongqing

Polls about China

Beijing in China

Beijing in China

...

Beijing in China - Top cultural destinations in Asia

Culture, Asia, culture in Asia, Asian customs, best cultural destinations in Asia, top cultural destinations in Asia, destinations in Asia, Asia best places, best cultural places of Asia, Beijing, China

The Guolizhuang Restaurant in China

The Guolizhuang Restaurant in China

...

The Guolizhuang Restaurant in China - The most unusual restaurants in the world

Most unusual restaurants in the world, unique restaurants, unusual restaurants, creative restaurants, unusual places to eat, unusual places to dine, unusual dining experience, food, eat, The Guolizhuang Restaurant, China

Water Cube

Water Cube

...

Water Cube - The best places to visit in Beijing, China

Top places to visit in Beijing, best places to visit in Beijing, best attractions in Beijing, top places in Beijing, places to go and see in Beijing, Beijing, visit Beijing, China, trip to Beijing, top 10 places in Beijing, Water Cube

Lama Temple

Lama Temple

...

Lama Temple - The best places to visit in Beijing, China

Top places to visit in Beijing, best places to visit in Beijing, best attractions in Beijing, top places in Beijing, places to go and see in Beijing, Beijing, visit Beijing, China, trip to Beijing, top 10 places in Beijing, Lama Temple

Beihai Park

Beihai Park

...

Beihai Park - The best places to visit in Beijing, China

Top places to visit in Beijing, best places to visit in Beijing, best attractions in Beijing, top places in Beijing, places to go and see in Beijing, Beijing, visit Beijing, China, trip to Beijing, top 10 places in Beijing, Beihai Park

The Beijing National Stadium

The Beijing National Stadium

...

The Beijing National Stadium - Top stadiums with the most beautiful architecture
The Beijing National Stadium - The best places to visit in Beijing, China

Top places to visit in Beijing, best places to visit in Beijing, best attractions in Beijing, top places in Beijing, places to go and see in Beijing, Beijing, visit Beijing, China, trip to Beijing, top 10 places in Beijing, Beijing National Stadium

Summer Palace

Summer Palace

...

Summer Palace - The best places to visit in Beijing, China

Top places to visit in Beijing, best places to visit in Beijing, best attractions in Beijing, top places in Beijing, places to go and see in Beijing, Beijing, visit Beijing, China, trip to Beijing, top 10 places in Beijing, Summer Palace

Tiananmen Square

Tiananmen Square

...

Tiananmen Square - The best places to visit in Beijing, China

Top places to visit in Beijing, best places to visit in Beijing, best attractions in Beijing, top places in Beijing, places to go and see in Beijing, Beijing, visit Beijing, China, trip to Beijing, top 10 places in Beijing, Tiananmen Square

The Forbidden City

The Forbidden City

...

The Forbidden City - The best places to visit in Beijing, China
The Forbidden City - The best places to visit in China

Best places to visit in China, best attractions in China, top place in China, places to go and see in China, China, visit China, trip to China, top 10 places in China, The Forbidden City

Beijing in China

Beijing in China

...

Beijing in China - The cities with the highest cultural impact
Beijing in China - The most expensive cities in the world

Cities with cultural impact, culture, cities, travel, tourism, visit, Beijing, China