Ads

Map of China Yunnan Google mapsGoogle Map: Map with zoom and satellite view of China

On China

Country Name: China
Country FIPS104: CH
Country ISO2: CN
Country ISO3: CHN
Country ISON: 156
Country Internet: CN
Country Capital: Beijing
Country Nationality Singular: Chinese
Country Nationality Plural: Chinese
Country Currency: Yuan Renminbi
Country Currency Code: CNY
Country Population: 1273111290

Regions of ChinaAnhui
Zhejiang
Jiangxi
Jiangsu
Jilin
Qinghai
Fujian
Heilongjiang
Henan
Hebei
Hunan
Hubei
Xinjiang
Xizang
Gansu
Guangxi
Guizhou
Liaoning
Nei Mongol
Ningxia
Beijing
Shanghai
Shanxi
Shandong
Shaanxi
Sichuan
Tianjin
Yunnan
Guangdong
Hainan
Chongqing

Polls about China

The Three Pagodas, Dali

The Three Pagodas, Dali

...

The Three Pagodas, Dali - The Most Famous Towers in the World

towers, the most famous towers in the world, the most popular towers in the world, the tallest buildings in the world, buildings, architectural complexes, best towers in the world, the most popular towers to visit in the world, remarkable towers, the oldest towers in the world, falling towers in the world, padodas, China, Dali, the city of Dali, the Erhan lake, Chinese buddhist complex, the Three Pagodas, the largest architectural ensemble of the Tang Destiny, main center of tourism of the Yunnan province, the park of Three Pagodas, the Three Pagodas majestic monument,

The Yang Tse Kiang River

The Yang Tse Kiang River

...

The Yang Tse Kiang River - The Longest Rivers in the World

the longest rivers in the world, rivers, the longest rivers, water, surface water, water flows, natural resources, flow river directions, major rivers in the world, major rivers on the planet, the world's longest rivers, top 10 longest rivers in the world, streams, currents of water, flooded areas, floods, large rivers, the largest rivers, the Yangtze river, cruises on the Yangtze river,about Yangtze river, tributaries of the Yangtze river, geography of the Yangtze river, the Three Gorges of the Yangtze river, bridges on the Yangtze river, various facts about the Yangtze river, the longest river in China, the Yangtze delta, the longest river in Eurasia, the third largest river in the world,dams of the Yangtze river,the main waterway of China, the busiest waterways in the world, one of the most famous cruise ships in the world. one of the most famous rivers in the world, description of the Yangtze river,