Ads

Map of China Shaanxi Google mapsGoogle Map: Map with zoom and satellite view of China

On China

Country Name: China
Country FIPS104: CH
Country ISO2: CN
Country ISO3: CHN
Country ISON: 156
Country Internet: CN
Country Capital: Beijing
Country Nationality Singular: Chinese
Country Nationality Plural: Chinese
Country Currency: Yuan Renminbi
Country Currency Code: CNY
Country Population: 1273111290

Regions of ChinaAnhui
Zhejiang
Jiangxi
Jiangsu
Jilin
Qinghai
Fujian
Heilongjiang
Henan
Hebei
Hunan
Hubei
Xinjiang
Xizang
Gansu
Guangxi
Guizhou
Liaoning
Nei Mongol
Ningxia
Beijing
Shanghai
Shanxi
Shandong
Shaanxi
Sichuan
Tianjin
Yunnan
Guangdong
Hainan
Chongqing

Polls about China

Xian in China

Xian in China

...

Xian in China - Top cultural destinations in Asia

Culture, Asia, culture in Asia, Asian customs, best cultural destinations in Asia, top cultural destinations in Asia, destinations in Asia, Asia best places, best cultural places of Asia, Xian, China

Mount Wutai

Mount Wutai

...

Mount Wutai - Best new sites included in UNESCO patrimony

Best new sites included in UNESCO patrimony, UNESCO sites, UNESCO places, UNESCO patrimony, interesting places to visit, Mount Wutai

The Terracotta Warriors

The Terracotta Warriors

...

The Terracotta Warriors - The best places to visit in China

Best places to visit in China, best attractions in China, top place in China, places to go and see in China, China, visit China, trip to China, top 10 places in China, Terracotta Warriors

Linfen in China

Linfen in China

...

Linfen in China - The most polluted places in the world

Pollution, environment, nature, toxic places, dirty places, ugliest places, Linfen, China