Ads

Map of China Guangxi Google mapsGoogle Map: Map with zoom and satellite view of China

On China

Country Name: China
Country FIPS104: CH
Country ISO2: CN
Country ISO3: CHN
Country ISON: 156
Country Internet: CN
Country Capital: Beijing
Country Nationality Singular: Chinese
Country Nationality Plural: Chinese
Country Currency: Yuan Renminbi
Country Currency Code: CNY
Country Population: 1273111290

Regions of ChinaAnhui
Zhejiang
Jiangxi
Jiangsu
Jilin
Qinghai
Fujian
Heilongjiang
Henan
Hebei
Hunan
Hubei
Xinjiang
Xizang
Gansu
Guangxi
Guizhou
Liaoning
Nei Mongol
Ningxia
Beijing
Shanghai
Shanxi
Shandong
Shaanxi
Sichuan
Tianjin
Yunnan
Guangdong
Hainan
Chongqing

Polls about China

Karst Mountains in Yangshuo

Karst Mountains in Yangshuo

...

Karst Mountains in Yangshuo - Best destinations in the world
Karst Mountains in Yangshuo - The best places to visit in China

Best places to visit in China, best attractions in China, top place in China, places to go and see in China, China, visit China, trip to China, top 10 places in China, Karst Mountains