Ads

Map of China Shanxi Google mapsGoogle Map: Map with zoom and satellite view of China

On China

Country Name: China
Country FIPS104: CH
Country ISO2: CN
Country ISO3: CHN
Country ISON: 156
Country Internet: CN
Country Capital: Beijing
Country Nationality Singular: Chinese
Country Nationality Plural: Chinese
Country Currency: Yuan Renminbi
Country Currency Code: CNY
Country Population: 1273111290

Regions of ChinaAnhui
Zhejiang
Jiangxi
Jiangsu
Jilin
Qinghai
Fujian
Heilongjiang
Henan
Hebei
Hunan
Hubei
Xinjiang
Xizang
Gansu
Guangxi
Guizhou
Liaoning
Nei Mongol
Ningxia
Beijing
Shanghai
Shanxi
Shandong
Shaanxi
Sichuan
Tianjin
Yunnan
Guangdong
Hainan
Chongqing

Polls about China

The Hanging Temple

The Hanging Temple

...

The Hanging Temple - The Most Unusual Churches in the World

architecture, church, cathedral, God, Orthodoxy, Catholicism, Protestantism, religion, christian, religious temple, religious building, the unusual churches in the world, the most unusual churches to be seen, the most unusual churches to be visited, amazing church, unique church, amazing cathedral, unique cathedral, unusual churches in Europe, unusual churches in Asia, unusual churches in America, the most unusual churches in the world, China, what to visit in China, Buddhism, Taoism, Confucianism, The Hanging Temple in China